Mittetulundusühing Eesti Audioloogia Selts

Mittetulundusühing Eesti Audioloogia Selts

Eesti Audioloogia Seltsi eesmärk on audioloogia kui eriala tunnustamine, arendamine ja propageerimine. Selleks teeb Selts koostööd siduserialade ja samalaadsete seltsidega rahvusvahelisel tasandil, nõustab audioloogiaalaseid teadus- ja arendusprojekte.

Oma eesmärkide saavutamiseks osaleb Selts:

     

  • audioloogia eriala programmide ja kutsestandardite väljatöötamisel ning erialases litsentseerimises;
  • toetab erialaste artiklite publitseerimist;
  • korraldab konverentse, loenguid, seminare ja diskussioone;
  • teeb oma tegevusvaldkandades koostööd ning vahetab informatsiooni teiste mittetulunduslike ühingute ja liitudega, samuti muude juriidiliste isikutega Eestis ja rahvusvahelisel tasandil;
  • toetab audioloogia alaseid uurimistöid, annab välja stipendiume, preemiaid, auhindu ja toetusi.
  •  

Oma eesmärkide saavutamiseks on Seltsil õigus:

  • vastu võtta vabatahtlikke annetusi, toetusi, korjanduse resultaate, kingitusi ja pärandusi nii kehtivas rahas kui natuuras;
  • omandada ja rentida kinnis- ja vallasju ning sõlmida kõiki seadusega lubatud tehinguid.