Mittetulundusühing Eesti Audioloogia Selts

03.02.2023 Audioloogia infopäev 2023

 

Eesti Audioloogia Selts ja HARNO korraldavad 3. veebruaril audioloogia õpingute tutvustuseks infopäeva. Infopäeval räägitakse sellest, kuidas kandideerida stipendiumile, et õppida audioloogiat Iirimaal magistritasemes.

 

Ürituse kava:
1. HARNO tervitus
2. Audioloogia Seltsi tervitus
3. Ülevaade audioloogia stipendiumi ajaloost
4. Corki ülikoolist Iirimaal (saadik James Sherry ja Cork’i Ülikooli audioloogia õppe programmijuht Amr El Refaie – inglise keeles)
5. Kristjan Jaagu stipendiumist
6. Huviliste küsimused

Infopäev toimub HARNO esinduses Tõnismägi 11 Tallinn, kuid üritust on võimalik ka veebis ülekandena jälgida!

Infopäevale registreerimiseks palume kirjutada selts@audioloogia.ee hiljemalt 1.veebruariks.

 

03.03.2020 Konverents 20 AASTAT SISEKÕRVA IMPLANTATSIOONE EESTIS: TEHTUD JA TEOKSIL

Konverents toimub Tallinnas, Nordic Hotel Forumi saalis Sirius pealkirja all “20 aastat sisekõrva implantatsioone Eestis: tehtud ja teoksil”.

Esimesest sisekõrva implanteerimise operatsioonist möödub tänavu kakskümmend aastat. Nende kahekümne aasta jooksul on esimesele vaprale patsiendile lisandunud 191. Neist 144 on siirikud saanud lapseeas ja 48 täiskasvanuna. 44 patsienti on opereeritud bilateraalselt, see tähendab, et neil on siirikud mõlemas kõrvas.

Pea kõik Eesti implanteeritud hindavad siirikuid kõrgelt ning audioloogid pakuvad seda võimalust lahendusena üha julgemalt, ka täiskasvanud sügava kuulmislangusega patsientidele. Samal ajal on aga kuulmislangusega seonduvalt esile kerkinud uued probleemid teenuste kättesaadavusel ja – kvaliteedis üldiselt, haridus- ja teavitustöö arengus ning teistes valdkondades. Need uued probleemid vajavad professionaalset analüüsi ja uute lahenduste väljatöötamist.

Meie konverents kannab eesmärki otsida ühist keelt pühendunud vabakonna esindajate, patsientide organisatsioonide, politiikakujundajate ja professionaalide vahel. Oluline eesmärk on kõikide osapoolte potentsiaali teadvustamine, et kaasata neid implantaadikandjate ja vaegkuuljate jaoks oluliste valupunktide lahendamisse.

Päevakava

Tervituskohv

Dr. Maret Lepplaan, Eesti Audioloogia Seltsi president: Avakõne

Sotsiaalminister hr. Tanel Kiige tervituskõne osalejatele

Sir Malcolm Bruce, Ühendkuningriigi Ülemkoja liige – tervitus konverentsil osalejatele. Inglise keeles.

Sir Malcolm Bruce on kauaegne Suurbritannia parlamendi – ja nüüdne Lordide koja liige. Tema algatusel moodustati 1980. aastate alguses üleparteiline grupp, mille eesmärgiks on seadusandjatena vaegkuuljate toetamine ühiskonnas.

Sue Archbold, The Ear Foundation, Today´s hearing technologies shape the future. Ettekanne on inglise keeles.

Sue Archbold on mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide ekspert ja Ühendkuningriigis edukalt vaegkuuljate huvide eest seisva organisatsiooni Ear Foundation aktiivne eestkõneleja.

Lõuna

Anton Zehentbauer, Cochlear: Ülevaade implantaatide tehnilisest arengust 20. aasta jooksul

Dr. Katrin Kruustük, Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliinik: Ülevaade sisekõrva implantatsioonidest Eestis

Paneel 1: Nõustamine võrgustikes: Kas me vajame kogemusnõustamist implanteeritute ja vaegkuuljate toetamisel?

Kogemusnõustamise all peame silmas ka nn. kolleegilt kolleegile lähenemist.

Paneelis arutavad Piret Zimmer, Mari Reilson Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliinikust ja Regina Paabo Tartu Ülikoolist, kas tavakooli õpetajatel on tugiteenuseid vaja ning kui jah, siis milliseid?

Riigikogu liige ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt: Seadusandja pilgu läbi: arengud vaegkuuljaid puudutavas seadusandluses

Smuuti paus

Paneel 2: Kuidas parendada teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti vaegkuuljatele?

Arutelus osalevad Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt ja dr. Liina Luht. Avatud mikrofon.

Epp Müil, Implantaadilaste Seltsi president: Lõpusõnad

Pidulik lõpetamine